Slovak | Czech | English

Pick & Place podávací systém pre skrutky a matice model 600

Špeciálny stroj zameraný a používaný všetkými maticami nad 26 mm. Prijíma všetky matice alebo diely, ktoré vyžadujú umiestnenie v určitej definovanej polohe. Jeho zásobník má väčšiu úložnú kapacitu. Zásobník môže byť vymenený aj za iný s vyčšou kapacitou. Klient môže špecifikovať kapacitu a požadovanú autonómiu.

Pick & Place System for screws and nuts model 600

Special machine aimed and used by all nuts superior to 26mm. It accepts all nuts or pieces that require to be placed in a certain position. Its hopper has a greater storage capacity. The hopper can be exchanged by other ones with greater capacity. The client may ask for the capacity and the autonomy desired.


Distribútor pre Slovensko a Českú republiku:
Esweld SK s.r.o., Závadská 7616/8, SK 831 06 Bratislava, Slovenská republika | www.esweld.sk
Esweld spol. s r.o., Stupkova 3, 170 00 Praha 7, Česká republika | www.esweld.cz
Kontaktná osoba: Ing. Mário Ondruška, PhD. | Mobil SK: +421 902 853 844 | E-mail: ondruska@esweld.cz